innoyum

Project Studies Address

  • Istanbul Technical University, ARI3 Cekirdek, Maslak, Sarıyer, Istanbul, Turkiye.
  • www.innıyum.com

<innoyum pet food – Pet food için geliştirilen yumurta kabuğu zarı tozu>

<innoyum – Yumurta Kabuk/Zar Ayıran Makine Tasarım ve Optimizasyonu ile Doğal Yumurta Kabuğu Zarı Üretimi>

<innoyum sport – Yumurta Kabuğu Zarı ile Sporcu İçeceği Geliştirilmesi> (Başakşehir Living Hub)

<GLUCOLLHYDRATE – Water with Collagen & Glucosamine – Eggshell sourced alternative proteins in water> (EIT Food RIS Inspire, 2023) Link 

 

innoyum bir İTÜ Çekirdek projesi olup, 29 Kasım 2018’de Uniq’de düzenlenen Big Bang etkinlinde fuaye alanında stant sahibi olmaya hak kazanmıştır.

Muhammed YÜCEER

 

Ülkemizde yılda 20 milyar adedin üzerinde yumurta üretimi yapılmakta, gıda sektöründe ise, yumurtanın işlenmesi ve kullanımı sonrası açığa çıkan yumurta kabuklarının katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülme potansiyeli bulunmaktadır. Türkiye’de yeterince değerlendirilemeyen kabuğun önemli bir bölümü atık niteliğinde çöpe gitmekte ve hızlı çürüme sonucu kokuşmakta, bu durum ise çevresel açıdan risk oluşturmaktadır. Atık yumurta kabuğunun içerisinde yüksek katma değerli yumurta kabuğu zarı bulunmaktadır. Yumurta kabuğu zarının içerdiği protein esaslı biyoaktif bileşenler ile kozmetik, ilaç ve medikal sektörde kullanım imkânı bulunmaktadır. Ülkemizde atık olarak belediye çöplüklerine atılmakta olan yumurta kabuğu ile zarının değerlendirme potansiyeli proje ile ortaya çıkacak ve yumurta işleme tesislerinin kullanımı için, yumurtanın %10’unu oluşturan kabuk kısmının membran (zar) kısmından tasarlanan makine ile ayrılacaktır. Böylelikle elde edilecek makine ile üreticiler yumurtanın kabuk ve zarını ayırarak yumurta kabuğu ve zarından üretilebilecek ürünler ile ülkemiz ekonomisine katkı sağlaması ve katma değeri yüksek işlenmiş ürünlere olan ilginin artması beklenmektedir.

 

Yumurta kabuğu zarından hidrolize edilmiş doğal yumurta kabuğu zarı, hyaluronik asit, lizozim ve yenilebilir ambalaj filmi üretimi ile farmakoloji ve kozmetik sektöründe önemli bir ürün olarak değerlendirilmektedir. Bunun yanında doğal kalsiyum karbonat kaynağı olan yumurta kabuğu tavukçulukta yemlik kalsiyum kaynağı, tebeşir üretiminde, gıda koruyucusu ve takviyesi yanında kalsiyumca zenginleştirilen gıdalar için gıda katkı maddesi olarak değerlendirilebilmektedir. Girişimcinin planladığı makine ile piyasadaki muadilleri arasındaki temel farklılık; tasarlanan ve üretimi planlanan ekipman işlevini gerçekleşirken zarın doğal yapısını koruyarak herhangi bir kimyasal vb. sarf malzemesine ihtiyaç duymaması, tesise kolayca entegrasyonu ve kabuk/zar ayrımını hızlı ve ucuz bir şekilde gerçekleştirmesidir.

 

Girişim ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi – İTÜ ARI Teknokent’in Erken Aşama Kuluçka Merkezi olan İTÜ Çekirdek’in her yıl Kasım ayında düzenlediği Big Bang Startup Challenge etkinliği için gerçekleştirilen değerlendirme jürilerini başarıyla geçerek Yarı Final’e katılmaya hak kazanmıştır. Girişimci akademisyen Muhammed Yüceer Yarı Final’i başarıyla geçerek projesi ile Big Bang Startup Challenge finalinde sunum yapmayı ve Big Bang’de alacağı fon destekleri ile ticarileştirme ve üretim safhasına geçmeyi hedefliyor.

 

We had an ongoing patent process for our novel technique with ITU-Istanbul Technical University center of ITUNova.