Akademik Çalışmalar

9 posts

yumurta ikamesi

Yumurta Alternatifleri ve Yumurta İkamesi olarak Kullanım İmkanları

ÖZET Yumurta bir insanın ihtiyaç duyduğu tüm bileşenleri içermesi açısından fonksiyonel gıda olarak tanımlanmaktadır. Yumurta ve yumurta ürünleri asırlardır insanlar tarafından tüketilmektedir. Günümüzde endüstriyel yumurta ürünleri gıda sektörü açısından fonksiyonel önem olan bir girdi olarak değerlendirilmektedir. Yumurta proteini (albümin) en iyi protein kaynağı olup, birçok işlenmiş gıdanın üretim prosesinde köpük […]

Katma Değeri Yüksek Yumurta

Yumurtaya Değer Katmak – Adding Value to the Egg

Özet: Kabuklu tavuk yumurtası; hızla bozulabilen bir gıda olup beslenme açısından önemli bir temel üründür. Ekonomik değerinin yanı sıra yumurta, insanın ihtiyacı için gerekli olan tüm besin öğelerini yapısında bulunduran ve düşük maliyetiyle insanlar için mükemmel bir besindir Yumurta ürünlerinin üretim sürecinde fonksiyonel kalitenin muhafazası açısından proseste yapılan optimizasyonlar ile […]

yumurta_ambalaj

Yumurta ve Yumurta Ürünlerini Tüketmenin Önemi, Ambalajlanması, Beslenme ve Teknolojik Değeri

ÖZET Yumurta, temel beslenmede önemli bir rol oynayan protein, yağ ve mikro besin kaynaklarıdır. Bu çalışma ile tavuk yumurtasının temel besinsel özelliklerine, yumurta biyoaktif bileşikleri ile besin değerlerinin ve tekno-fonksiyonel özelliklerine genel bir bakış sunacaktır.  GİRİŞ Yumurta binlerce yıldır günlük hayatımızın bir parçası olmuştur. Ancak, lezzetin yanı sıra yumurta tüketmenin […]

Yumurta

Yumurta ve Yumurta Ürünlerinin Ambalajlanması ve Pandemi Sürecinde Yeni Trendler

ÖZET Temel bir besin olan yumurtanın muhafazasında ambajlama materyalleri büyük öneme sahiptir. Pandemi süreci ile birlikte küresel ticarette artan hammadde ve özellikle ambalajlama girdileri işletmecileri alternatif ve daha ekonomik ambalajlama çözümleri arayışına sevk etmiştir. Bu çalışma ile Covid-19 salgının bir etkisi olarak sektördeki güncel gelişmeler değerlendirilerek gelecekteki özellikle yumurta endüstrisi […]