EIT-Food Programına kabul – Acceptance to the EIT- Food Program

Doç.Dr. Muhammed YÜCEER, Belçika’da bulunan Avrupa Birliği, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü, EIT Food biriminin ‘RIS Inspire – Sustainable Food Production and Consuption: new Deep Tech approaches, methods and tools’ adlı programına kabul edilmiştir.

 

EIT Hakkında

Avrupa Inovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT), Avrupa’nın yenilik kapasitesini güçlendirmek için 2008 yılında Avrupa Birliği tarafından oluşturulan bir AB organıdır. EIT, Avrupa Birliği’nin araştırma ve yenilik çerçeve programı olan Horizon 2020 programının bir parçasıdır.

 

EIT Food Hakkında

EIT Food, tarım ve gıda sektörlerinde girişimcilik ve yenilikçilik alanında çalışan bir pan-Avrupa konsorsiyumudur. EIT Food topluluğunun üyeleri, gıda endüstrisindeki 13 farklı ülkedeki en iyi iş, araştırma merkezleri ve üniversitelerden 50’den fazla partnerin bulunduğu küresel aktörlerdir.

 

EIT Food, tarım ve gıda sektörlerindeki mevcut beceriler ile girişimciliği teşvik etmeyi ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin potansiyelini açığa çıkarmayı hedeflerken yenilikleri hızlandırmayı ve istihdam oluşturmayı hedeflemektedir.

 

Program Hakkında

RIS Inspire – Sürdürülebilir Gıda Üretimi ve Tüketimi: yeni Deep Tech yaklaşımları, Yöntemleri ve Araçları

Programın temel öğrenme hedefi, katılımcılara dijital inovasyon yaklaşımıyla gıda sisteminin sürdürülebilirliğini artırma ve daha sağlıklı beslenmeye erişim konusundaki en önemli zorluklara dair bir fikir vermektir. Öğretilen içerikler, farklı gıda sistemi konularına odaklanan proje bazlı bir öğrenme yaklaşımıyla uygulanacaktır: Alternatif Proteinler, Sürdürülebilir Tarım, Hedefli Beslenme ve Dijital İzlenebilirlik.

Link: https://ufukavrupa.org.tr/en/news/sustainable-agrifood-circular-economy-course-program-eit-foodeit-food.jpeg

We are accepted to the EIT- Food Program.

Assoc . Muhammed YÜCEER , ‘RIS Inspire – Sustainable ‘ of the European Union, European Innovation and Technology Institute, EIT Food unit in Belgium food Production oath Consumption : new Deep tech approaches , methods oath He was accepted to the program called ‘Tools ‘.

About EIT
European Institute of Innovation and Technology (EIT) is an EU body created by the European Union in 2008 to strengthen Europe’s innovation capacity. EIT is part of the Horizon 2020 programme, the European Union’s framework program for research and innovation.

About EIT Food
EIT Food is a pan -European consortium working on entrepreneurship and innovation in the agricultural and food sectors . Members of the EIT Food community are global actors in the food industry, with more than 50 partners from top business, research centers and universities in 13 different countries.

EIT Food aims to accelerate innovation and create employment while aiming to encourage entrepreneurship with existing skills in the agriculture and food sectors and unlock the potential of small and medium-sized enterprises.

About the Program
RIS Inspire – Sustainable Food Production and Consumption: new Deep Tech approaches, Methods and Tools
The main learning objective of the program is to give participants an insight into the most important challenges in increasing the sustainability of the food system and accessing healthier nutrition through a digital innovation approach. The taught contents will be applied through a project-based learning approach focusing on different food system topics: Alternative Proteins, Sustainable Agriculture, Targeted Nutrition and Digital Traceability.
Link: https://ufukavrupa.org.tr/en/news/sustainable-agrifood-circular-economy-course-program-eit-food

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir